کاربر مهمان
بروز رسانی
تماس با ما
آیا از این سرویس در کاپ استفاده کرده اید ؟
15 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس 15 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
20 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس 20 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
20 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس 20 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
20 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس 20 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
15 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس 15 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
4 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس 4 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
30 %
با اشتراک باشگاه کاپ در این سرویس برای خریدهای بالای ۵۰ هزار تومان تا سقف ۳۰ هزار تومان 30 درصد تخفیف بگیرید.
آیا کد تخفیف ویژه ی باشگاه کاپ را استفاده کرده اید ؟
اولین سرویس خدمات نظافت به صورت آنلاین در کشور